Tècnica de Recursos Humans

 A

La persona que ocupa la posició de tècnica de gestió de persones, en dependència de la coordinació de gestió de persones, dóna suport en els processos d’avaluació i desenvolupament competencial i realitza tasques vinculades amb les relacions laborals de Surt.

Funcions del lloc de treball

• Participar en els processos d’incorporació de persones a l’organització
• Donar suport en els processos d’avaluació i desenvolupament del personal
• Realitzar tasques vinculades amb les relacions laborals:
o Relacionant-se de forma continuada amb la gestoria que duu la
contractació i les nòmines de la plantilla i facilitant-li tota la informació
necessària per a la seva elaboració.
o Portant el control dels permisos, dies de lliure disposició i vacances del
personal.
o Recollint dubtes i/o incidències de les persones treballadores i portant a
terme la gestió oportuna per donar-hi resposta.
• Introduir i actualitzar les bases de dades del personal i la documentació
corresponent.
• Donar suport en les gestions i tasques administratives del propi departament de
RRHH a demanda del seu coordinador.

Requisits
• Formació: es valorarà formació específica ajustada al perfil descrit.
• Experiència: mínim 2 anys en lloc similar i molt valorable que ho sigui en el
Tercer Sector, en Organitzacions d’Acció Social.
Competències
• Organització i planificació de les pròpies tasques
• Coordinació i treball en equip
• Disposició a l’aprenentatge
• Flexibilitat i adaptabilitat en diferents i variades situacions, entorns i amb
persones, responsabilitats
• Autonomia i capacitat de dur a terme les funcions i tasques inherents al seu càrrec, amb rigor i de forma sistemàtica i sense necessitat de supervisió constant.
• Coneixements de polítiques de règim intern i relacions laborals.
• Coneixements de nòmines i cotitzacions a la Seguretat Social.
• Coneixements de normativa de prevenció de riscos laborals.
• Coneixements de LOPD.
• Dominar les llengües catalana i castellana.
• Dominar informàtica a nivell usuari (ofimàtica).

Oferim
• Jornada laboral: mitja jornada
• Contracte: Fix
• Salari: Segons conveni
• Horari: Flexible
• Lloc treball: Barcelona, oficina central de la Fundació SURT (c/Guàrdia, 14)

Com inscriure’t
Podeu enviar les vostres candidatures per correu a cv@surt.org amb la referència “Tècnic/a en RRHH”

Per contactar amb l'entitat envia un email amb el teu CV a: cv@surt.org

Últimes publicacions
Posa’t en contacte amb nosaltres

Les dades personals que proporciones seran tractades per SURT FUNDACIÓ amb la finalitat de satisfer les teves necessitats, contactar-te o donar resposta a les consultes que ens enviïs. Tens dret a modificar o eliminar tota la informació personal proporcionada. Mira la informació de la nostra Política de Privacitat.