El treball en relació a les tasques de cura, entès com totes aquelles activitats que es desenvolupen quotidianament per sostenir i reproduir la vida i que permeten fer front a les necessitats de totes les persones al llarg del seu cicle vital: cuinar, acompanyar al metge, ajudar a fer els deures, fer el llit…, és allò que permet el sosteniment de la vida i que, a més, dona l’impuls necessari a l’economia productiva.

Tot i l’evident necessitat i importància de les feines de cura, en el sistema econòmic i social de l’acumulació i la immediatesa en el que vivim, aquestes es troben invisibilitzades i infravalorades, no compten amb cap tipus de reconeixement personal, social ni econòmic (tot i que, a vegades, s’externalitzen) i, majoritàriament, es troben assumides per dones. Les dones, fruit de la societat patriarcal, assumeixen la gran majoria de les tasques de cura, invertint-hi més temps i esforços que els homes, compaginant, en la majoria de casos, la seva jornada laboral remunerada amb aquestes tasques tant necessàries per al sosteniment de les vides del seu entorn.

El projecte Equilibrem les Cures pretén contribuir a l’acció de posar en valor l’economia de les cures com a part central i indispensable de la vida, promovent la corresponabilitat de tots els agents a l’hora de garantir el dret a una cura digna i, al mateix temps, afavorir la reducció de les desigualtats socials i de gènere que actualment caracteritzen tant la provisió com la recepció de les cures.

Aterrant la present problemàtica a la infància i l’adolescència, el Kit que teniu entre mans pretén treballar d’una manera específica la corresponsabilitat, proporcionant dinàmiques i activitats programades per a ser treballades a l’àmbit educatiu, tant a espais propis de l’educació formal com a espais d’educació no formal.

Emmarquem aquesta eina en l’àmbit educatiu perquè entenem que aquests espais juguen un paper cabdal tant en la reproducció com en la construcció del nostre pensament sobre els rols de gènere i les nostres pràctiques quotidianes, alhora que poden afavorir canvis conductuals profunds, no només en infants i joves, sinó també en les seves famílies. Així, aquest Kit esdevé una eina orientada a la transformació social de pràctiques vigents que impedeixen i dificulten una major equitat entre homes i dones en relació a l’àmbit de les cures.

De forma sintètica, amb la utilització de l’eina que presentem, podreu treballar per generar espais de reflexió-acció amb infants i joves, amb la finalitat d’afavorir canvis a nivell conductual en l’assumpció de les tasques de cura i, d’altra banda, canvis en l’imaginari social de la percepció de les cures, treballant per entendre aquestes com activitats col·lectives, amb una responsabilitat social i comunitària darrere. Tot això, d’una forma amena, entretinguda, reflexiva i adaptada a les necessitats de la realitat amb la que conviuen.

 

L’elaboració del Kit Equilibrem les Cures ha representat un procés transversal i holístic, el qual ha comptat amb la col·laboració de diversos i heterogenis agents, recopilant i analitzant les seves aportacions, per tal de construir una eina pràctica i adaptada a la realitat actual dels espais educatius. Es concep també el projecte com a una xarxa i sinèrgia entre diverses entitats, espais educatius i professionals que dediquem esforços a treballar la mirada coeducativa amb infants i joves; així, les dinàmiques que es presenten en aquest Kit remeten a la seva font original, sent aquesta pròpia o externa, donant peu a la creació d’un entramat de coneixement per a la promoció de la corresponsabilitat des dels espais educatius.

Sabent que les realitats dels diversos contextos educatius és complexa i diversa, el present projecte es mostra dividit en dos blocs, els quals presenten subdivisions temàtiques, per tal d’oferir una experiència completa i de senzill accés pels educadors i educadores. Així, el Kit està dividit en dos blocs principals: Un primer bloc d’activitats i dinàmiques a realitzar amb els infants i joves i un segon bloc, amb recursos dirigits als propis agents educatius, per tal de sostenir, amb arguments teòrics, la necessitat de treballar un canvi en la divisió social de les cures.

Les activitats i dinàmiques presentades estan catalogades en diferents franges d’edat, depenent de l’adequació en la seva realització (tot i que es recomanable que cada educador o educadora avaluï l’adaptació de les dinàmiques al grup, tenint present les característiques dels infants i joves amb els que vol realitzar l’activitat).

A més, s’han diferenciat diversos blocs temàtics que classifiquen la totalitat de les dinàmiques, per tal de fer més senzilla una cerca precisa en relació al contingut que es desitgi treballar.

A tall de síntesi, el Kit Equilibrem les Cures permet gaudir d’un conjunt de materials i dinàmiques que són una guia per treballar diferents temàtiques en relació a les cures, adaptades a les capacitat cognitives de cada grup d’edat, amb el suport de recursos específics per als i les educadores que vulguin aprofundir en un discurs sobre la centralitat de les cures en el sosteniment de la vida.

Per finalitzar, matisar que el contingut de les dinàmiques proposades sorgeix d’un procés de recerca participativa en el que la Fundació Surt, com a entitat referent en perspectiva feminista, ha seleccionat les que ha valorat més adients per a cada franja d’edat i ha ampliat els materials amb dinàmiques participatives d’elaboració pròpia, posant a disposició la seva expertesa per acompanyar als i les professionals de l’àmbit educatiu que ho puguin necessitar.

 

Accedeix al kit virtual de recursos pedagògics per afavorir la corresponsabilitat en les tasques de cura (sencer)

 

 

Accedeix al kit repartit per edats i a la guia per a agents educatives:

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb el suport de: 

Most Recent Projects
Posa’t en contacte amb nosaltres

Les dades personals que proporciones seran tractades per SURT FUNDACIÓ amb la finalitat de satisfer les teves necessitats, contactar-te o donar resposta a les consultes que ens enviïs. Tens dret a modificar o eliminar tota la informació personal proporcionada. Mira la informació de la nostra Política de Privacitat.

Not readable? Change text. captcha txt