Presentació i Metodologia | Fundació Surt | Descàrrega de documents | Crèdits | Contacte | Mapa web 

Mòdul 1
Equitat de gènere

Mòdul 2
Interculturalitat

Mòdul 3
Ciutadania

Altres dinàmiques

Consultar
Castellano Català
Mòdul 3: Ciutadania
A A A

Construint ciutadania i participació

La participació ciutadana

L'exercici de la ciutadania està intrínsecament associat a la construcció, etern procés de les societats occidentals, d'un Estat que en aquest moment es denomina “democràtic”. No obstant això, la ciutadania no és viscuda de la mateixa manera per tots els ciutadans i ciutadanes, havent generat al llarg del temps diverses exclusions, com acabem de veure en el paràgraf anterior.

Encara que els mecanismes i dinàmiques de participació ciutadana han canviat al llarg del temps, subsisteixen algunes dificultats que obstaculitzen l'accés a la ciutadania a persones que desitgen participar-hi. Perquè sigui possible la participació activa i constructiva dels diferents actors socials, i puguin ser pensats i implantats mecanismes que garanteixin l'exercici de la ciutadania, no es pot desconèixer que les possibilitats reals de participació dels diferents actors socials estan condicionades per una sèrie de factors presents en el model hegemònic de poder, i que situen als diferents grups en diferents posicions i condicions, incrementant la desigualtat d'oportunitats.

A continuació parlarem d'alguns factors que condicionen la participació ciutadana per a després centrar-nos en les possibilitats o avanços pel seu enfortiment.