jornada-de-treball-we-go

Recerca, innovació i incidència

Una de les potes de l’àrea d’empoderament sociopolític és el treball de recerca, innovació i incidència, dedicat a analitzar la realitat social des d’una perspectiva feminista, desenvolupar metodologies innovadores per a la intervenció social i formular recomanacions polítiques.

És una recerca que s’orienta a l’acció, per tal de contribuir a generar transformacions en l’escenari polític i social. Des d’una mirada crítica, pretenem fer visible allò invisibilitzat i donar valor a allò desvaloritzat, amb l’objectiu d’evidenciar les iniquitats de gènere i incidir política i socialment per a l’exercici efectiu dels drets de les dones.

Atenem especialment a les interseccions del gènere amb altres iniquitats, com la classe, l’ètnia, l’origen, l’edat o la diversitat sexual.

Coordinem i participem a projectes internacionals i europeus, i també abordem la realitat social a Catalunya.

Línies de recerca 

Línia que desenvolupa projectes de recerca-acció per prevenir i abordar les violències masclistes en l’àmbit de la parella i comunitari. Dediquem especial atenció a la intersecció del gènere amb altres variables de desigualtat en la realitat de col·lectius específics com les dones migrades, gitanes i joves tutelades.

 

PROJECTES EN EXECUCIÓ 2023 (iniciats el 2023)

TEAMWORK 2. Enhancing prevention and protection mechanisms of Sexual Harassment at the Workplace through capacity building, coalition building and interagency collaboration

Projecte de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual a la feina, amb activitats de formació a professionals de recursos humans i creació d’una línia d’atenció a víctimes d’aquest tipus de violència i assessorament a empreses que així ho requereixin.

Coordinació: IVEPE- SEV (Grècia)

Entitats sòcies: KMOP (Grècia), Adecco Formazione (Itàlia), Oxfam Italia (Itàlia), CGIL Toscana  (Itàlia), GAF (Bulgària), SEP (Bulgària), YCCI (Bulgària), CARDET (Xipre), EVEP (Xipre), CNI (Croàcia) i DIESIS (Bèlgica).

Àmbit territorial: Catalunya, Grècia, Itàlia, Bulgària, Xipre, Croàcia i Bèlgica

Duració: 2023-2025

Finançament: Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania de la Comissió Europea

 

PROJECTES EN EXECUCIÓ 2023 (iniciats el 2022)

Community linkage

Projecte de recerca, sensibilització i formació que té com a objectiu millorar els serveis d’atenció de violències masclistes a partir de l’empoderament de dones migrades com a agents de canvi, mentores i formadores comunitàries. A Catalunya el projecte s’ha desenvolupat a Badalona Sud, en col·laboració amb el Consorci Badalona-Sud.

Entitats sòcies: DIOTIMA (Grècia), ZRS-KOPER (Eslovènia), CESIE (Itàlia)

Àmbit territorial: Grècia, Eslovènia, Itàlia, Catalunya

Duració: 2022-2024

Finançament: Programa Ciutadania, Igualtat, Drets i Valors Comissió Europea

 

Engaged in Equality – Challenging masculinities and engaging adolescent boys to end gender-based violence

Projecte de recerca, sensibilització i formació per a la prevenció de les violències masclistes en adolescents. Inclou sessions formatives per al professorat i sessions de sensibilització per els i les adolescents, fent èmfasi en l’empoderament de les noies i la promoció de masculinitats no violentes en els nois.

Coordinació: SURT (Catalunya)

Entitats sòcies: PI (Eslovènia), IDI (Itàlia), VMG (Àustria) i MIGS (Xipre)

Àmbit territorial: Àustria, Eslovènia, Xipre, Itàlia i Catalunya

Duració: 2022-2024

Finançament: Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania de la Comissió Europea

 

TRUST – Toward Replicable forms of Support and Tools for Women’s Specialist Services in crisis situation

Projecte de recerca i sensibilització sobre els desafiaments trobats pels Serveis Especialitzats de Dones  (Women’s Specialist Services – WSS) durant la COVID-19. Inclou la recol·lecció i avaluació de les mesures adoptades pels WSS i els Estats durant la pandèmia, el desenvolupament de formacions, i eines durables per a millorar la capacitat i resiliència dels WSS en contextos de crisis.

Coordinació: MIGS (Xipre)

Entitats sòcies: IRS (Itàlia), BGRF (Bulgària), UMAR (Portugal),  UWAH (Grècia), Rel.azioni (Itàlia), AOF (Àustria), SPAVO (Xipre)

Àmbit territorial: Itàlia, Bulgària, Portugal, Grècia, Àustria, Xipre, Catalunya.

Duració: 2022-2024

Finançament: Programa Ciutadania, Igualtat, Drets i Valors (CERV)

 

PROJECTES FINALITZATS DURANT EL 2022

FM-OUT. Finding ways out to forced marriages: prevention, protection and support tools for practitioners across Europe

Projecte de recerca i formació per a professionals en prevenció i atenció en matèria de matrimonis forçats

Coordinació: Universitat Autònoma de Barcelona, grup de recerca CER-M (Catalunya)

Entitats sòcies:  Papatya (Alemanya), Diotima (Grècia), La Voix de Femmes (Bèlgica)

Àmbit territorial: Catalunya, Alemanya, Grècia i Bèlgica

Duració: 2020-2022

Finançament: Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania de la Comissió Europea

 

TEAMWORK. combaT sExuAl harassMent in the WORKplace

Projecte de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual a la feina, amb activitats de recerca i formació a professionals de recursos humans

Coordinació: KMOP (Grècia)

Entitats sòcies: Adecco Formazione (Itàlia), Oxfam Italia (Itàlia), Center For Sustainable Communities Development Foundation – CSCD (Bulgària

Àmbit territorial: Catalunya, Grècia, Itàlia, Bulgària

Duració: 2020-2022

Finançament: Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania de la Comissió Europea

 

eGBVHelp. Hekpline to tackle digital gender based violences

El projecte té com a objectiu el disseny d’una línia d’atenció sobre violències digital, a partir d’una recerca de bones pràctiques en línies existents i abordatges metodològics. SURT va participar en la fase inicial d’elaboració del marc metodològic interseccional.

Coordinació: Calala (Catalunya)

Entitats sòcies:  ALIA, Universitat de Barcelona

Àmbit territorial: Catalunya

Duració: 2021-2022

Finançament: Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania de la Comissió Europea

 

MARIELLE-NEVER STOP RISING

Projecte d’intercanvi de bones pràctiques en la intervenció amb dones de col·lectius vulnerables, amb activitats de formació de professionals i tallers amb dones sobre metodologies d’empoderament econòmic, autoidentificació de violències masclistes i desenvolupament de l’asertivitat

Coordinació: Per Esempio (Itàlia)

Entitats sòcies: Associazione Handala (Itàlia), Merkuri (Georgia), Association Euni Partners (Bulgària), Small Projects Istanbul (Turquia), Social Empowerment HUB (Grècia)

Àmbit territorial: Catalunya, Itàlia, Georgia, Bulgària, Turquia, Grècia

Duració: 2019-2022

Finançament: Programa Erasmus plus de la Comissió Europea, a través de l’Agència nacional d’Itàlia, convocatòria Associacions estratègiques d’educació de persones adultes

 

Revisant privilegis des de la recerca acció feminista interseccional

Projecte de recerca acció participativa per promoure el debat entorn a les relacions de poder derivades del racisme, el colonialisme, el classisme i la xenofòbia, entre feministes blanques i feministes migrades i no blanques a Catalunya, dins del teixit feminista i dels serveis i programes públics i del tercer sector.

Coordinació: SURT.

Entitat agrupada: SUDS

Àmbit territorial: Catalunya

Duració: 2021-2022

Finançament: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Línia que atén el tràfic amb finalitat d’explotació com a forma específica de violència masclista en l’àmbit comunitari. Inclou projectes sobre tràfic per a l’explotació sexual i laboral.

 

PROJECTES EN EXECUCIÓ 2023 (iniciats el 2023)

New W.O.R.L.D.S – NEW paths for trafficked -Women Reintegration trough Labour and personal Development Services

Projecte de recerca, acció transversal i sensibilització, per a prevenir el risc de les dones víctimes de tràfic d’esser humans de recaure en el tràfic, a través d’una perspectiva integral d’inserció social. Inclou l’elaboració d’un esquema d’assistència concret per a les dones víctimes de tràfic, suport psicològic, legal i territorial (identificació de serveis socials), i eines per a la inserció laboral incloent orientació laboral, inserció laboral i seguiment d’aquesta inserció.

Coordinació: SOLETERRE (Itàlia)

Entitats sòcies: COOPLOTA (Itàlia), EILD (Grècia), FTDA (França), IASIS (Grècia), ISMU (Itàlia)

Àmbit territorial: Itàlia, França, Grècia, Catalunya

Duració: 2023- 2025

Finançament: Fons d’Asil, Migració i Integració (AMIF)

 

PROJECTES EN EXECUCIÓ 2023 (iniciats el 2022)

WINGS – Supporting Women survivors of trafficking through a Comprehensive Integration Programme

Projecte de recerca, acció transversal, i sensibilització per a promoure la inserció laboral duradora en el mercat laboral de dones víctimes de tràfic d’essers humans. Inclou suport lingüístic i psicològic, orientació laboral, i inserció en el mercat laboral a través de pràctiques laborals o contractes laborals.

Coordinació: CESIE (Itàlia)

Entitats sòcies: KMOP (Grècia), PAYOKE (Bèlgica),  LIBERA (Itàlia)

Àmbit territorial: Itàlia, Grècia, Bèlgica, Catalunya

Duració: 2022-2023

Finançament: Fons d’Asil, Migració i Integració (AMIF)

 

PROJECTES FINALITZATS DURANT EL 2022

Línia dedicada a aprofundir en les desigualtats específiques de les dones migrades, refugiades i gitanes, i el desenvolupament de metodologies d’empoderament per tal de fer efectius els seus drets.

Darrers projectes:

 

Women4Integration: from neighbourhoods to Europe

Projecte d’innovació metodològica per a la promoció de la inclusió de les dones migrades en situació de vulnerabilitat de quatre barris de grans ciutats europees: Amsterdam (zona Est i Sud-est), Barcelona (Raval), Malmö (Rosengård) i Milà (San Siro), des d’un enfocament feminista interseccional i comunitari.

Coordinació: Soleterre (Itàlia)

Entitats sòcies: Comune di Milano (Itàlia), Stichting Netwerkpro (Països baixos), Associacione Piano C (Italià), Politecnico di Milano (Italià), Il Telaio delle Arti (Italià), Yalla Trappan (Suècia), Malmo Universitet (Suècia)

Àmbit territorial: Itàlia, Països Baixos, Suècia i Catalunya

Duració: 2021-2023

Finançament: Fons d’Asil, Migració i Integració de la Unió Europea

 

Enable, Empower, EngageThird Country National Women to enhance professional opportunities

Projecte d’empoderament econòmic de dones migrades, amb creació de materials formatius i accions de formació online, mentoria i promoció de l’acreditació de competències.

Àmbit territorial:

Duració:

Finançament:

 

Move on. Migration & Gender: Vocational and Educational counselling (Avança. Migració i gènere, orientació professional i formativa)

Projecte d’intercanvi de bones pràctiques i formació en matèria d’orientació laboral de persones migrades des d’una perspectiva de gènere i intercultural.

Àmbit territorial: Regne Unit, Alemanya, Grècia, Itàlia i Polònia i Catalunya

Duració: 2015-2017

Finançament: Programa Erasmus+ de la Comissió Europea

 

Projecte Parti GE.MI

Projecte que pretén enriquir la participació ciutadana des d’una perspectiva de gènere i intercultural, potenciant vies de participació per a totes i tots en igualtat d’oportunitats. Les principals activitats del projecte van ser una recerca sobre les experiències, els obstacles i les estratègies de participació de les persones migrades i el foment del seu empoderament per a la participació mitjançant accions formatives i itineraris de mentoria a sindicats, AMPAs, associacions de dones i partits polítics.

Àmbit territorial: Grècia, Itàlia, Alemanya i Catalunya

Duració: 2013-2015

Finançament: Fons d’Integració Europea

Línia d’anàlisi de les desigualtats de gènere en el mercat de treball, desenvolupament de metodologies innovadores per a l’empoderament econòmic i promoció de l’equitat de gènere en l’àmbit dels treballs i les cures.

Darrers projectes:

 

Estudi sobre l’impacte en les dones de la crisi econòmica derivada de la pandèmia de la Covid-19

A partir de les percepcions de professionals d’entitats del tercer sector i de les pròpies dones, l’estudi recull les limitacions en l’accés al mercat laboral i a la formació, el deteriorament de les condicions laborals, les barreres en l’accés a les prestacions socials, la reorganització de les cures i la innovació social del tercer sector en situació d’emergència , entre d’altres aspectes, dels que hem d’obtenir aprenentatges de cara a la incertesa de les properes dècades.

Àmbit territorial: Catalunya

Duració: 2020

Finançament: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

 

L’apoderament de les dones de Bòsnia i Hercegovina a partir de les experiències de Catalunya

Projecte per a la promoció de l’empoderament econòmic de les dones de Sarajevo, com a eina per a l’impuls de l’equitat de gènere i la reducció de les violències masclistes. El projecte preveu la transferència de Catalunya a Bòsnia de metodologies d’empoderament econòmic per a la inserció laboral i l’emprenedoria.

Àmbit territorial: Bòsnia Hercegovina i Catalunya

Duració: 2017-2018.

Finançament: Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament

 

Equinova: eines pràctiques per a la implementació efectiva de les mesures d’igualtat a les empreses

Projecte que pretén aprofundir en el coneixement de les barreres que condicionen la implementació efectiva dels plans i mesures d’igualtat entre dones i homes a les empreses i organitzacions, i promoure la seva superació. Inclou el desenvolupament d’eines innovadores i espais de trobada per al treball en xarxa i l’intercanvi d’experiències entre el personal tècnic d’igualtat de les empreses i organitzacions.

Àmbit territorial: Catalunya

Duració: 2017

Finançament: Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

Línia d’anàlisi de la feminització de la pobresa i les desigualtats de gènere en els processos d’exclusió social.

Darrers projectes:

 

Exclusió social i gènere a l’àmbit local

Col·laboració en l’elaboració del volum “Exclusió social i gènere a l’àmbit local”, amb el capítol “Exclusió, gènere i interseccionalitat: l’empoderament com a estratègia de lluita contra la feminització de la pobresa”.

Àmbit territorial: Barcelona

Duració: 2016

Finançament: Institut de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona

Línia que aprofundeix en la intersecció entre el gènere i la diversitat sexual i de gènere com a factors de desigualtat i diversitat, amb l’objectiu de desenvolupar metodologies feministes innovadores per a l’empoderament dels col·lectius LGTBI.

 

PROJECTES FINALITZATS DURANT EL 2022

Open Doors: Promoting Inclusive and Competent Health Care for LGBTI People

Projecte de recerca, formació i sensibilització contra la discriminació envers les persones LGTBI en l’àmbit de la salut i de promoció d’una atenció sanitària inclusiva. Inclou accions de capacitació de professionals de l’àmbit de salut, la realització d’un curs online i la publicació de diversos materials adreçats a professionals per a la promoció de l’atenció sanitària inclusiva i basada en les necessitats de les persones LGTBI.

Coordinació: Hátter Society (Hongria)

Entitats sòcies: Bilitis (Bulgària), GLAS (Bulgària), Lambda Warsawa (Polònia), Universitat de Brescia (Itàlia), Universitat de Girona

Àmbit territorial: Catalunya, Bulgària, Polònia, Itàlia

Duració: 2019-2022

Finançament: Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania de la Comissió Europea

 

Inclusion4All – Trans, Intersex and Nonbinary People at Work

Projecte de recerca, sensibilització i formació per a la promoció de llocs de feina inclusius per a les persones trans, intersexuals i no-binàries. Inclou sessions formatives i per l’empoderament a persones trans, intersexuals i no-binàries, així com accions de sensibilització i difusió dels resultats de la recerca als diferents països participants.

Coordinació: Hátter Society (Hongria)

Entitats sòcies: Zagreb Pride (Croàcia),  Transgender Netwerk Nederland (Països Baixos), Università degli Studi di Brescia (Itàlia)

Àmbit territorial: Hongria, Països Baixos, Croàcia, Itàlia i Catalunya

Duració: 2021-2022

Finançament: Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania de la Comissió Europea

Experiències destacades anteriors

Proposta de nous indicadors per mesurar els efectes de la violència masclista en l’àmbit de la parella, tenint en compte els impactes sobre diverses dimensions de la vida de les dones: condicions emocionals, salut, laboral, econòmica, relacions , habitatge i legal.

Àmbit territorial: Finlàndia, Estònia, Itàlia i Catalunya

Duració: 2007-2009

Finançament: Programa Daphne de la Comissió Europea

Metodologia innovadora per a la identificació, el reconeixement i el desenvolupament de les competències de les dones migrades, com a part fonamental dels processos d’empoderament econòmic.

Àmbit territorial: Àustria, Finlàndia, Itàlia, Lituània, Romania i Catalunya

Duració: 2011-2013

Finançament: Programa Grundtvig de la Comissió Europea

Diverses recerques realitzades per conèixer i visibilitzar l’impacte de la crisi econòmica sobre les dones:

L’any 2010, l’estudi ‘Dones en crisi’ ja va posar de manifest alguns impactes de la crisi econòmica sobre les dones a l’àrea metropolitana de Barcelona en el període en que va començar a afectar l’ocupació i la vida quotidiana.

El 2011, es va estudiar l’impacte de la crisi sobre les dones migrades, amb l’elaboració del document “Eines pràctiques adreçades als dispositius locals per tal de dissenyar polítiques d’igualtat de gènere per donar resposta als impactes de la crisi econòmica sobre les dones immigrades”.

El 2014, es va analitzar l’impacte de la crisi econòmica iniciada al 2008 sobre la situació laboral, social i personal de les dones.

Àmbit territorial: Catalunya

Duració: 2011-2013

Finançament: Institut Català de les Dones, Diputació de Barcelona i Ajuntament de Barcelona

Posa’t en contacte amb nosaltres

Les dades personals que proporciones seran tractades per SURT FUNDACIÓ amb la finalitat de satisfer les teves necessitats, contactar-te o donar resposta a les consultes que ens enviïs. Tens dret a modificar o eliminar tota la informació personal proporcionada. Mira la informació de la nostra Política de Privacitat.

Not readable? Change text. captcha txt